kennisbank zonnepanelen

Verschillen micro-omvormers en power optimizers

Geschreven door Jildert SchatJan 18, 2022 · Leesduur 3 min

Wat zijn de verschillen tussen micro-omvormers en optimizers? Bij ZelfOpwekken.nl kunt u rekenen op eerlijke informatie en betrouwbaar advies.

Zonnepanelen plaatsen met micro-omvormers of optimizers?

Zonnepanelen uitrusten met micro-omvormers of optimizers kost meer dan zonnepanelen plaatsen met een string-omvormer. De prijzen van beide oplossingen zijn ongeveer vergelijkbaar, maar de technologie is dat niet.

Micro-omvormers zijn 100% parallel. Optimizers zijn een soort mix tussen een serieschakeling met een aantal parallel functies.

Wat zijn micro-omvormers?

Micro-omvormers vormen de geproduceerde stroom per zonnepaneel om. U kiest met micro's voor zonnepanelen plaatsen als een parallel-schakeling.

Elk zonnepaneel krijgt zijn eigen (kleine) omvormer. Elk zonnepaneel werkt zelfstandig en presteert onafhankelijk van de andere zonnepanelen. 

Elke micro-omvormer verbruikt wel een beetje stroom, maar er is binnen geen grote omvormer meer nodig, die anders ook stroom verbruikt.

U kunt bij micro's de opbrengst per zonnepaneel monitoren. 

Wanneer kiest u voor zonnepanelen met micro-omvormers?

Micro-omvormers zijn vooral voordelig, als u veel schaduw heeft gedurende de dag.

Ook wanneer u meer dan twee dakvlakken wilt benutten of als u een klein systeem wilt (bij)plaatsen heeft het nut. 

Bij conventionele string-omvormers kiest u voor een serieschakeling. Dit is het voordeligst tot en met twee strings of 'dakvlakken'. Een moderne string-omvormer met twee MPPT's kan u beschermen tegen schaduwwerking op string-niveau. Dit wil zeggen als er schaduw op één serie zonnepanelen valt, maakt dat niks uit voor de productie van de zonnepanelen in de andere serie.

Een parallelschakeling beschermt u tegen schaduwwerking op paneel-niveau. Dat wil zeggen: als er schaduw op één zonnepaneel valt, maakt dat niks uit voor de productie van alle andere panelen. Elk paneel functioneert 100% zelfstandig.

U krijgt met micro-omvormers géén centrale string-omvormer meer binnen. Er loopt slechts één verzamelkabel van het dak naar de meterkast. 

Hoe geschikt is uw dak?

Ontvang binnen 5 werkdagen een uitgewerkt voorstel voor een compleet systeem inclusief BTW-teruggave service.

Gratis voorstel aanvragen

De belangrijkste verschillen tussen micro-omvormers en optimizers

Zowel micro-omvormers als optimizers kunnen u enigszins beschermen tegen het negatieve effectieve effect van schaduw. 

Bij beide oplossingen kunt u ook de opbrengst per zonnepaneel monitoren. 

Toch zijn er wezenlijke verschillen.

Het grootste verschil is dat u bij optimizers altijd een aparte, centrale omvormer nodig. U behoudt daarmee een single point of failure en u zult de string-omvormer een keer moet vervangen.

Het voltage op het dak verschilt verder het meest. Bij micro's blijft het voltage altijd laag, want het is een parallelschakeling. Bij optimizers telt het voltage op per zonnepaneel, want het is een serieschakeling. Optimizers hebben hiervoor tegenwoordig wel goede veiligheidsfuncties.

 • Met optimizers behoudt u een hoger voltage dan bij micro's. 
 • Optimizers hebben een string omvormer, die u ook een keer moet vervangen.
 • Qua onderhoud zijn optimizers minder gunstig, vanwege de centrale omvormer en omdat u extra stekkers (kwetsbaar) op het dak toevoegt.
 • Zowel de optimizers als de string-omvormers verbruiken stroom. Bij optimizers verbruikt echter ook de string-omvormer stroom. 
 • Bij optimizers kan het systeem centraal uitvallen. Bijvoorbeeld bij te veel schaduw of bij kappotte optimizers. Optimizers behalen daarom nooit hetzelfde rendement als een systeem met micro-omvormers. 

Wat zijn optimizers?

Optimizers of Power-Optimizers zijn kleine externe MPP-trackers (MPPT), die u per zonnepaneel toevoegt. Optimizers worden op het dak achter de zonnepanelen  gemonteerd. 

Wist u dat: de meeste moderne string-omvormers hebben ook twee MPPT's.

Optimizers zijn mooie producten en de optimizers werken vaak prima, maar ze vormen zelf geen DC- naar AC-stroom om. Bij optimizers heeft u daarom altijd nog een extra string-omvormer nodig en die verbruikt stroom. Elke optimizer verbruikt zelf ook wat stroom.

Als er bij optimizers schaduw op één zonnepaneel komt, regelt een MPP-tracker dat er geen negatief effect ontstaat op andere zonnepanelen. Er wordt een soort bypass gemaakt, waardoor de opbrengsten van dat zonnepaneel niet meer 'meetellen'. Die productie loopt u dan ook mis.

Het lijkt dus wel op parallel, maar hier zit een grens aan. 

Case study: schaduw met optimizers

Stel dat 50% van het systeem met optimizers beschaduwd is. 

Bij optimizers bestaat de kans dat de string-omvormer (en dus het hele systeem) uitvalt. Uw zonnepanelen systeem produceert dan helemaal niks meer. Als er schaduw op te veel zonnepanelen valt, kan het zijn dat de stroomproductie te laag is voor de omvormer. Zodra dit gebeurt, valt de omvormer uit.

Dit 'single point of failure' is een groot nadeel ten opzichte van micro's. Zodra er te veel schaduw op de zonnepanelen valt of de centrale omvormer stuk gaat, levert het systeem geen stroom meer meer. 

Tevens zult u deze string-omvormer ook eenmaal moeten vervangen.

Micro-omvormers werken echt onafhankelijk van elkaar. Daarom raden wij altijd micro's (echt parallel) aan en geen optimizers. 

Case study: schaduw met micro-omvormers

Stel dat 50% van uw zonnepanelen met micro's beschaduwd is.

Als de helft van alle zonnepanelen beschaduwd is, maakt dat bij micro's niks uit voor de productie van de andere zonnepanelen. Ze werken immers onafhankelijk van elkaar. Uw opbrengst is optimaal en elk paneel presteert onafhankelijk van alle andere zonnepanelen. 

Dit garandeert een optimaal resultaat per zonnepaneel. Ook zonnepanelen die op halve kracht produceren leveren gewoon stroom, al is het wat minder. 

In tegenstelling tot optimizers hebben micro's geen centrale omvormer, welke kan uitvallen. Bijvoorbeeld als 40%-50% van uw zonnepanelen in de schaduw liggen. 

Productieproblemen bij optimizers

Legt u zonnepanelen in de volle schaduw of kiest u voor inferieure zonnepanelen. Dat kunt u zien als ontwerpfouten. Daar doen optimizers niks aan. 

U kunt bij optimizers zonnepanelen individueel monitoren. Toch kunnen we bij productieproblemen niet zien of het zonnepaneel kapot is of de optimizer zelf. 

In de praktijk blijkt het bij 50% van de probleemgevallen aan de optimizer te liggen.

In de andere gevallen ligt het vaak aan goedkope zonnepanelen die delamineren of aan slechte stekkers die stukgaan. 

Nadelen power-optimizers

 • Mix serie & parallel-geschakeld. 
 • Centrale string-omvormer blijft. 
 • De panelen werken niet 100% onafhankelijk van elkaar.   
 • Single point of failure blijft. Systeem kan centraal uitvallen bij te veel schaduw.  
 • String-omvormer moet nog steeds eenmaal worden vervangen.
 • Veiligheid: voltages op dak lopen op.
 • Hogere aanschafkosten wegen niet op tegen extra opbrengsten. 
 • Complexiteit neemt toe en extra gedoe met onderhoud.

Voordelen micro-omvormers

 • Parallel geschakeld systeem.
 • Omvorming stroom per zonnepaneel.
 • Geen string-omvormer meer nodig binnen. 
 • Alle panelen werken onafhankelijk van elkaar. 
 • Alle panelen leveren continu maximaal opbrengst. 
 • Systeem kan nooit meer centraal uitvallen. 
 • Optimaal schaduwmanagement. 
 • Voltages op het dak blijven laag.
 • Sterke technologie met lange levensduur.

Conclusie: optimizers of micro-omvormers?

Heeft uw dak zon en beperkt last van schaduw? Een zonnepanelen-systeem met een hoogwaardige string-omvormer heeft dan de voorkeur. 

Heeft u meer dan twee dakvlakken of veel last van schaduw? Kies dan voor zonnepanelen met onze micro-omvormers. 

Hoe geschikt is uw dak?

Ontvang binnen 5 werkdagen een uitgewerkt voorstel voor een compleet systeem inclusief BTW-teruggave service.

Gratis voorstel aanvragen

Lagere voltages en veiligheid micro-omvormers

Bij een echte parallelschakeling blijven de voltages op het dak laag - max. 230 Volt. 

Daarom worden micro-omvormers omvormers minder warm. 

Ook de veiligheid neemt door het lage voltage toe. 

Micro-omvormers gaan om deze reden langer mee dan string-omvormers. Onze APS micro-omvormers hebben 20 jaar productgarantie. De Enhpase micro-omvormers hebben 25 jaar productgarantie, deze zijn geïntegreerd in het AC-zonnepaneel van Q CELLS.

Single point of failure optimizers

Optimizers hebben altijd een centrale string-omvormer nodig. Deze zit gewoon aan het einde van de serie zonnepanelen en die hangt binnen. Gaat deze omvormer kapot of valt het deze uit, dan wekt u geen stroom meer op.

Deze centrale omvormer kan uitvallen, want in wezen is het systeem met optimizers serie-geschakeld. Uitvallen gebeurt wanneer bijvoorbeeld 40%-50% van de zonnepanelen vol in de schaduw liggen. De zonnepanelen wekken dan samen niet genoeg stroom op voor de string-omvormer, die een minimale opstart-spanning heeft.

Als uw omvormer uitvalt, wekt uw systeem geen stroom meer op. Oftewel, daarom is het eigenlijk een serieel geschakeld systeem en dus niet parallel.

Hierover is veel verwarring bij onze klanten. Dat komt omdat niet iedereen begrijpt of correct vertelt, hoe het zit. 

Meer kennisbank onderwerpen

Gratis voorstel voor uw dak?

Reeds 8.336 klanten! Klaar binnen 60 seconden