Soorten omvormers

Geschreven door Casper Hoogland8 januari 2024 · Leesduur 4 min

Er zijn verschillende soorten en maten omvormers beschikbaar. Uw omvormerkeuze moet bij uw systeem passen en beïnvloed derhalve een groot deel van uw stroomopbrengst. Dit artikel legt in simpele termen de technische basiskennis uit.

Ook verdienen met zonnepanelen?

Ontvang kosteloos een prijsopgave en maatwerkadvies voor uw woning.

Ontvang gratis offerte

Welke soorten omvormers voor zonnepanelen zijn er?

string omvormer

De populairste keuze voor zonnepanelen is en blijft een string-omvormer. Dit type omvormer is robuust, financieel het voordeligst en volstaat in 95% van alle gevallen. De zonnepanelen worden in serie(s) worden geschakeld en aangesloten op een centrale omvormer.

De omvormer hangt meestal binnen. Deze is hierdoor goed bereikbaar voor onderhoud en op termijn voor vervanging. Veel string-omvormers hebben twee MPPT-trackers, waarmee ook twee dakvlakken benutten en schaduw uitregelen mogelijk is. Het aantal schakels en 'points of failure’ blijft verder minimaal. 


De voorkeur gaat hier technisch gezien in 9 van de 10 gevallen naar uit. Dat is niet voor niks.    

Voordelen Nadelen
+ Lage aanschafkosten - Minder geschikt bij teveel schaduw
+ Robuuste technologie - Max. 2 dakvlakken
+ Hoog rendement - Kan niet teveel schaduw aan
+ Makkelijk in onderhoud

micro omvormer

Micro-omvormers zijn kleiner dan stringomvormers. Elk paneel krijgt zijn eigen kleine omvormer met een MPPT-tracker. De zonnepanelen worden als 'parallelschakeling' geplaatst. Elk zonnepaneel functioneert daarmee onafhankelijk van de andere zonnepanelen.  

Zelfs als enkele zonnepanelen schaduw hebben of als een van de zonnepanelen niet meer functioneert, blijft de rest van het systeem optimaal werken. 

Per zonnepaneel wordt een micro op het dak achter de zonnepanelen gemonteerd.

Voordelen Nadelen
+ Zonnepanelen functioneren onafhankelijk Hoge aanschafkosten
+ Bij veel schaduw: optimale prestaties  Langere terugverdientijd
+ Lager voltage op het dak Lastiger in onderhoud
+ Ideaal voor kleine sets (<6) Meer kabels en stekkers op het dak
+ Ideaal bij drie of meer dakvlakken

Legplan overwegingen micro-omvormers

Bij het overwegen van micro-omvormers is het cruciaal om te begrijpen dat zonnepanelen parallel schakelen niet altijd meer oplevert. Hetzelfde geldt voor optimizers. Dit is een veelvoorkomende misvatting die vaak resulteert in onnodige hoge kosten en beperkte voordelen, vooral als de zonnepanelen goed in de zon worden geplaatst.

optimizers

Een optimizer is een apparaat dat tussen het zonnepaneel en de centrale omvormer kan worden geplaatst. U behoudt met optimizers dus een centrale string-omvormer die binnen hangt. 

Power-optimizers zijn in wezen externe MPP-trackers, oftewel maximum powerpoint trackers. Deze gaat op zoek naar de maximale output van het zonnepaneel en stuurt dit naar de omvormer. Dezelfde functie zit standaard in alle omvormers, dus raden wij deze dure oplossing vaak af. 

Een veelvoorkomende misvatting is dat optimizers ook omvormers zijn, dit is niet waar. Bij het gebruik van optimizers is nog steeds een centrale stringomvormer nodig.

Voordelen Nadelen
+ Optimaliseert spanning van het paneel Hoge aanschaf kosten
+ Schaduwmanagement per paneel Langere terugverdientijd
Nog steeds string-omvormer benodigd 
Meer kabels en stekkers op het dak
Lastiger in onderhoud

Legplan en overwegingen optimizers

Is voor uw dak een legplan mogelijk zonder of met nauwelijks schaduw? Dan zijn dure optimizers niet raadzaam. Wanneer zonnepanelen substantieel in de schaduw liggen, adviseren wij micro’s, want daarmee worden de zonnepanelen echt parallel geschakeld. Optimizers optimaliseren slechts de spanning in elk zonnepaneel in een string/serie. Bij te veel schaduw op een paneel wordt deze ‘overgeslagen’ in de serie. Er is dan geen negatieve invloed op de rest van de zonnepanelen. Echter loopt uw kWh-productie daardoor ook terug. 

Als dit ‘overslaan’ met te veel zonnepanelen tegelijk gebeurt, kan de omvormer uitvallen en produceert uw systeem niks meer. Tenslotte vallen optimizers vaker uit, dan zonnepanelen.

1 of 3 fase omvormer kiezen

Bij kleinere systemen kiest u meestal voor een 1 fase omvormer. 

Bij systemen vaak vanaf 13-14 zonnepanelen (vanaf 5.000 Wp), maakt u de stap naar een 3 fasen omvormer. Een 3 fasen omvormer niet op een 1 fase meterkast worden aangesloten. Bij een 3 fasen omvormer speelt de fasering van uw meterkast dus ook een rol. Andersom kan overigens wel.  ; een 1-fase omvormer kan probleemloos op een 3-fasen meterkast worden aangesloten.

Voordelen 3 fasen omvormer  

Met een drie fasen meterkastaansluiting heeft uw woning een grotere transportcapaciteit beschikbaar voor stroomafname én voor terugleveren van uw stroomproductie. De stroom wordt dan over drie fasedraden verdeeld in plaats van over één fasedraad.  

Met een 3 fasen-omvormer maakt u gebruik van deze extra capaciteit. 

Tip! Als het aanpassen of het vergroten van uw meterkast nodig is voor het plaatsen van de set zonnepanelen, kunnen wij dit in orde maken en geldt u voor deze kosten aanpassing het 0% BTW-tarief. 

Capaciteit omvormer bepalen

Afhankelijk van het aantal zonnepanelen en uw legplan, wordt de juiste capaciteit van uw omvormer bepaald. Een omvormer moet het vermogen aankunnen en werkt het meest efficiënt als hij continu hard moet werken.  

Soms selecteren we daarom bewust een capaciteit omvormer die 10-20% kleiner is dan het totale Wp van alle zonnepanelen. 

Onderdimensioneren omvormer

Wij kiezen vaak wij een iets kleinere omvormer, zo zorgen we dat uw omvormer continu hard werkt. Dit noemen we ‘onderdimensioneren’. Een kleiner vermogen omvormer kiezen lijkt misschien gek. Dit heeft echter twee grote voordelen voor uw jaarlijkse stroomproductie. 

  • Uw systeem start eerder op en schakelt later uit.  
  •  Bij lagere lichtcondities presteert het systeem beter.
Door dimensioneren kan het op hele mooie zomerdagen voorkomen, dat uw piek-opbrengst wordt 'afgetopt' door de omvormer. U 'mist' bij het aftoppen weliswaar een beetje stroomproductie in de piek, maar u oogst juist weer meer stroom op momenten dat de zon minder intens is.

Dat laatste komt veel vaker voor in Nederland en daarom produceert u jaarlijks meer stroom. 

Kies uw provincie

Klik hieronder op uw provincie om te kijken of wij in uw gemeente zonnepanelen installeren.

Gerelateerde vragen

Ontdek hoeveel u kunt besparen

Klaar binnen 1 minuut. Ruim 10.000+ klanten!