kennisbank zonnepanelen

Zonnepanelen monteren schuin dak

Geschreven door Jildert Schat8 januari 2021 · Leesduur 4 min

Voor het plaatsen van zonnepanelen op een schuin dak wordt speciaal bevestigingsmateriaal gebruikt. Op deze pagina leest u meer over zonnepanelen plaatsen op een schuin dak.

Voorafgaand aan de installatie op een schuin dak

Hierbij aandachtspunten, die van tevoren met u worden besproken en worden meegenomen in ons maatwerk voorstel om uw installatie degelijk en uitvoerbaar te maken.

 • Juiste dakvlak(ken) bepalen.
 • Dakpan of type dakbedekking.
 • Hoe is de toegang tot het dak?
 • Afstand houden tot dakgoot. 
 • Wettelijke afstand tot erfgrens. 
 • Zijn de nokpannen gemetseld?
 • Kabel door het dak voeren.
 • Waar komt de omvormer.
 • Meterkast locatie. 
 • Zorg voor aantal reservepannen.

Plaatsen dakhaken op schuin dak met dakpannen

Heeft u dakpannen? Dan worden bij de installatie eerst een aantal dakpannen voorzichtig omhoog geschoven. Wij plaatsen daarna dakhaken die we verbinden aan de dakconstructie (panlatten). Daarna worden de dakpannen netjes weer over de haken heen terug geschoven. Het montagesysteem is zo geplaatst dat het metaal netjes onder de golf van de pan loopt, zodat er geen extra druk op de dakpannen komt te staan.

Montagerails en afwerking

Als de haken zijn geplaatst schuiven we de dakpannen weer op hun plek. Nu steken alleen nog aluminium haken onder de rand van uw dakpannen uit. Daarop bevestigen we een aluminium rails, meestal horizontaal, waarop de zonnepanelen worden geplaatst. De zonnepanelen worden standaard portrait geplaatst. Als we zonnepanelen in landscape positie plaatsen, moet de aluminium rails verticaal worden gemonteerd. 

De zonnepanelen worden met speciale klemmen aan de rail vastgeklemd. Als we klaar zijn worden de laatste stukken rails netjes afgezaagd. De rails zit dan onder de zonnepanelen en de uiteindes worden afgewerkt met zwarte doppen. Het vormt dus een mooi zwart geheel.

Bevestiging schuin dak met golfplaten

Ook op een dak met golfplaten of damwandplaten kan men zonnepanelen bevestigen aan de dakconstructie. Dat gaat vrij eenvoudig, we gebruiken hiervoor de bestaande schroefgaten en de houten balken onder het dak. 

Een rijtje bouten (die met een rubberen doppen) waarmee de golfplaat bevestigd is wordt verwijderd. Deze vervangen wij door een soortgelijke bout (stokschroef). Dit is eigenlijk een gewone golfplaatschroef met een extra stuk eraan voor de rails van de zonnepanelen. Belangrijk detail hierbij is dat we de juiste boutlengte kiezen. Op de stokschroef bevestigen wij de rails en daarop komen de zonnepanelen.

De golfplaten mogen uiteraard geen asbest bevatten.

Bevestiging schuin dak met bitumen

Heeft u schuin dak met bitumen? Wij installeren geen plat dak systemen op een dak met een helling van meer dan 6%. Bij harde wind kan het systeem inclusief ballast dan namelijk gaan schuiven. U zult begrijpen dat dit niet goed is voor uw dak. 

In uw geval raden we u aan eerst met een dakdekker ye kijken wat er mogelijk is. Nadat u een oplossing hebt uitgedacht, kunnen wij u uiteraard adviseren en eventueel later de zonnepanelen plaatsen.

Zonnepanelen installeren op meer dakvlakken

Wilt u de zonnepanelen verdelen over meerdere dakvlakken? Dan krijgt elk dakvlak een eigen oriëntatie en hellingshoek. Afhankelijk van de situatie en uw wensen, dient uw omvormer aan specifieke eisen te voldoen. 

Bij grotere systemen zijn een goede stringverdeling met MPPT-trackers belangrijk. Bij kleine systemen en bij plaatsing op meer dan 2 dakvlakken wordt steeds vaker gekozen voor micro-omvormers. 

Omvormers met MPPT (Maximum Power Point Trackers)

Heeft u een situatie waarbij de zonnepanelen in verschillende oriëntaties of hellingshoeken komen te liggen? Dan selecteren we een omvormer waarop meerdere strings kunnen worden aangesloten. Vaak heeft dit type ook meerdere MPPT-trackers.

Door de MPP-functie zo slim in te regelen, zorgt uw installateur dat er zo min mogelijk verlies van rendement optreedt. Bij meerdere dakvlakken of oriëntaties worden er altijd meerdere strings gemaakt. Ook bij grote dakvlakken wordt uw systeem verdeeld in meerdere strings. Het voordeel is een lagere spanning en een minder negatieve invloed van schaduwwerking. 

In deze gevallen worden er vaak twee of meer MPPT-trackers gebruikt: 

 • Bij installaties vanaf 10 zonnepanelen.
 • In het geval van schaduw op de zonnepanelen.
 • Bij het gebruik van verschillende zonnepanelen.
 • Bij panelen die op een afwijkende oriëntatie of helling liggen.    

Hoe werkt een MPP-tracker

Een MPP tracker (ook wel MPPT-tracker genoemd) is een slimme functionaliteit van uw omvormer. De MPPT-tracker zoekt voortdurend in de output naar de optimale combinatie van stroom en spanning tussen de meerdere strings (lussen) die aangesloten zijn. 

De MPP in het systeem verschuift zodra de instraling op de zonnepanelen verandert en/of de temperatuur verandert. Omdat de omvormer zelf omschakelt naar de hoogste opbrengst wordt zo altijd het hoogst mogelijke rendement gehaald. Het is goed om te weten dat een omvormer altijd één of meerdere MPPT- trackers heeft.

Omvormers voor meerdere dakvlakken

Plaatst u zonnepanelen op meerdere dakvlakken? Dat is geen probleem. Vakkundig advies voor het juiste type omvormer is hierbij belangrijk voor uw rendement. Onze experts kijken graag met u mee.

De string-omvormer zorgt voor optimaal rendement omdat meerdere strings onafhankelijk van elkaar presteren. Hiervoor is een speciale functie, de zogenaamde Maximum Power Point tracker (MPPT). Hiermee kunnen uw installateurs bij uw installatie zowel het negatieve effect van schaduw als van meerdere dakvlakken uitregelen. 

Er worden dan minimaal twee strings van aaneengeschakelde zonnepanelen op uw omvormer worden aangesloten. Beide strings worden op één omvormer aangesloten met meerdere MPPT trackers. Het juiste type string-omvormer kan meerdere strings los van elkaar laten functioneren. 

Plaatst u micro-omvormers, dan geldt bovenstaande eigenlijk automatisch per zonnepaneel. Elk zonnepaneel presteert onafhankelijk en optimaal. Micro-omvormers zijn echter een stuk duurder en in veel gevallen heeft u ze niet nodig. Als u er niet meer rendement door behaald, adviseren wij dat u ze niet nodig heeft.

Gerelateerde onderwerpen

Gerelateerde vragen

Doe de gratis dakcheck

Klaar binnen 60 seconden