Zonnepanelen monteren schuin dak

Geschreven door Jildert Schat8 januari 2021

Op deze pagina leest u meer over zonnepanelen plaatsen op een schuin dak. Hiervoor wordt speciaal bevestigingsmateriaal gebruikt.

Voorafgaand aan schuin dak installaties

De zonnepanelen worden op schuin dak standaard portrait geplaatst. Als we zonnepanelen in landscape positie plaatsen, moet de aluminium rails verticaal worden gemonteerd. Hierbij aandachtspunten, die van tevoren met u worden besproken en worden meegenomen in ons maatwerk voorstel om uw installatie degelijk en uitvoerbaar te maken.

  • Juiste dakvlak(ken) bepalen.
  • Dakpan of type dakbedekking.
  • Hoe is de toegang tot het dak?
  • Afstand houden tot dakgoot. 
  • Wettelijke afstand tot erfgrens. 
  • Zijn de nokpannen gemetseld?
  • Kabel door het dak voeren.
  • Waar komt de omvormer.
  • Meterkast locatie. 
  • Zorg voor aantal reservepannen.

Plaatsen dakhaken op schuin dak met dakpannen

Heeft u dakpannen? Dan worden bij de installatie eerst een aantal dakpannen voorzichtig omhoog geschoven. Wij plaatsen daarna aluminium dakhaken, welke we verbinden aan de dakconstructie (panlatten) onder de pannen. Daarna worden de dakpannen weer netjes over de aluminium dakhaken heen geschoven. Het montagesysteem is zo geplaatst, dat het metaal van de haak precies onder de golf van de pan loopt. Zo komt er geen extra druk op de dakpannen zelf te staan én blijft uw dak waterdicht.

Montagerails plaatsen en afwerken

Als de dakhaken geplaatst zijn, schuiven we de dakpannen dus weer op hun plek. Nu steken alleen nog de aluminium haken onder de rand van uw dakpannen uit. Daarop bevestigen we een aluminium rails. Daarop worden de zonnepanelen bevestigd. 

Uw zonnepanelen worden met speciale klemmen aan deze rail vastgeklemd. Als we klaar zijn worden de laatste stukken van de rails netjes afgezaagd. De aluminium rails zit dan onder de zonnepanelen. De uiteindes van de rails worden netjes afgewerkt met zwarte rubberen doppen. Het vormt dus een mooi zwart geheel.

Bevestiging op schuin dak met golfplaten

Ook op een dak met golfplaten of damwandplaten kan men zonnepanelen bevestigen aan de dakconstructie. Dat gaat vrij eenvoudig, we gebruiken hiervoor de bestaande schroefgaten en de houten balken onder het dak. 

De golfplaten mogen uiteraard geen asbest bevatten.

Hoe werkt het? Een rijtje bouten met rubberen doppen, waarmee de golfplaat bevestigd is, wordt eerst verwijderd. Deze vervangen wij door een soortgelijke bout (stokschroef). Dit is eigenlijk een gewone golfplaatschroef met een extra stuk eraan waarop wij de rails van de zonnepanelen kunnen bevestigen. Op de stokschroef bevestigen wij de rails en daarop komen de zonnepanelen. Het werkt eenvoudig,  maar een belangrijk detail hierbij is dat we de juiste boutlengte kiezen.

Bevestiging op schuin dak met bitumen

Een schuin dak heeft een hellingshoek vanaf 6%. Wij installeren geen plat dak systemen op een dak met een helling van meer dan 6%. Bij harde wind kan het systeem inclusief ballast dan namelijk gaan schuiven. U zult begrijpen dat dit niet goed is voor uw dak. 

Heeft u schuin dak met bitumen dakbedekking? In dat geval moeten wij zeker weten dat uw bitumen niet te oud is. Als de leeftijd minder dan 15 jaar oud is, kunnen wij daarop vaak probleemloos een waterdichte constructie installeren. 

Wij komen in dat geval van tevoren langs, om de onderconstructie van het dak onder het bitumen te bekijken. Dit is nodig om te bepalen hoe we het systeem het best aan de onderconstructie kunnen bevestigen. Is het een houten constructie of zit er nog beton tussen? Is het dak van binnen of buiten geïsoleerd? 

Zonnepanelen op meerdere dakvlakken plaatsen

Soms biedt één schuine zijde van het dak onvoldoende ruimte. Het kan gunstig zijn voor uw rendement om dan meerdere daken of dakvlakken te combineren. Om elk dakvlak optimaal te benutten, dient uw omvormer aan specifieke eisen te voldoen. Welke omvormer(s) u nodig hebt, hangt af van de grootte van het systeem, de verdeling van de zonnepanelen en uw wensen.

Heeft u een situatie waarbij de zonnepanelen in verschillende oriëntaties of hellingshoeken komen te liggen? Dan selecteren wij een omvormer waarop meerdere strings worden aangesloten. Dit type heeft meerdere MPPT-trackers. 

Bij reguliere systemen met twee dakvlakken is een string-omvormer met twee MPPT-trackers vaak afdoende. Bij grotere systemen is ook een goede string-verdeling in combinatie met MPPT-trackers belangrijk. Bij kleinere systemen en bij plaatsing op meer dan 2 dakvlakken kiezen we vaak voor micro-omvormers. 

Ontdek hoeveel u kunt besparen

Klaar binnen 1 minuut. Ruim 10.000+ klanten!