kennisbank zonnepanelen

Salderen met zonnepanelen

Geschreven door Jildert8 mei 2021 · Leesduur 4 min

Schijnt de zon volop en leveren uw zonnepanelen meer stroom dan u op dat moment verbruikt? Dan levert u deze stroom terug aan het net. Deze teruggeleverde stroom wordt voor u gesaldeerd. In dit artikel vertelt ZelfOpwekken.nl wat dit betekent.

Stroom opwekken, terugleveren en salderen

Met zonnepanelen wekt u zelf hernieuwbare zonnestroom op. 

Een deel van uw opgewekte stroom gebruikt u direct in huis - met de apparaten die overdag aanstaan. Die stroom hoeft u niet meer in te kopen. Direct verbruikte stroom is gratis en deze ziet u straks niet eens meer terug op de meter.

Wekt u overdag meer stroom op, dan uw apparaten op dat moment opmaken? De opgewekte stroom die u niet direct gebruikt in huis, wordt automatisch teruggeleverd aan het net. Deze situatie noemen we 'terugleveren'. De teruggeleverde stroom wordt wel geregistreerd op de meter.

De meter in uw meterkast registreert straks twee 'standen': verbruikte stroom en teruggeleverde stroom.

Voor teruggeleverde stroom ontvangt u een 100% vergoeding per kWh. Oftewel: de stroom die u inkoopt van uw energieleverancier en de stroom die u teruglevert worden verrekend tegen hetzelfde tarief. 

Aan het einde van het jaar kunt u beide standen netto tegen elkaar wegstrepen. Dit netto wegstrepen van de beide meterstanden noemen we 'salderen'.

De salderingsregeling

Zonnestroom die u zelf niet gebruikt, levert u terug aan het elektriciteitsnet. Door de salderingsregeling krijgt u daar net zoveel voor als u betaalt voor de stroom die u afneemt van het energiebedrijf.

Uw energiemaatschappij is hiertoe wettelijk verplicht door de salderingsregeling. Aan de regeling zit helaas wel een maximum: uw jaarlijkse stroomverbruik. 

Salderen: wat levert het u op?

Salderen is een stimuleringsmaatregel waarbij u het stroomnet gebruikt. Simpel gezegd zorgt salderen dat u - voor de stroom die u aan het net levert - hetzelfde tarief krijgt als u normaal gesproken betaalt voor de afname van stroom.

Met zonnepanelen blijft u dus verbonden aan het stroomnet. Dat is ook nodig, want ook 's avonds en als de zon niet schijnt heeft u gewoon stroom nodig. 

Zonnestroom produceren levert u op twee manieren voordeel:

  • Zonnestroom die u direct thuis verbruikt (winst door vermeden inkoop). 
  • Zonnestroom die u teruglevert en saldeert (winst door vergoeding). 

Salderen: een wettelijke regeling

De salderinsregeling is opgenomen in de energiewet. De salderingsregeling stelt dat alle energieleveranciers verplicht zijn u volledig te compenseren voor alle teruggeleverde stroom. 

In wezen betekent dit 100% rendement voor elke kWh zonnestroom die u zelf opwekt. En het mooie is, dat de compensatie op jaarbasis plaatsvindt. Want wat u overdag opwekt, neemt u 's avonds weer op. En wat u in de zomer opwekt, kunt u in de winter weer opnemen.

Er is slechts één nadeel: aan salderen zit een maximum grens. 

Hoeveel kunt u salderen?

Het vergoeden van het volledige kWh-tarief geldt wettelijk gezien tot een maximum van uw jaarlijkse stroomverbruik. U kunt voor een maximaal tarief salderen, maar dit tarief geldt totdat uw netto stroomverbruik op nul staat. 

Levert u meer terug dan u verbruikt, dan ontvangt u voor dat deel (overschot) een lager tarief. 

Hoe hoger uw stroomverbruik, hoe meer u kunt besparen met zonnepanelen. 

Als leverancier proberen wij uw jaarlijkse opwekking met uw jaarlijkse stroomverbruik te compenseren, zodat u een optimaal rendement hebt.

Uw jaarlijkse stroomverbruik

Voor optimaal rendement is uw huidige jaarlijkse stroomverbruik van belang. Op de energierekening / het jaarafschrift van uw energieleverancier staat hoeveel stroom u jaarlijks bij hen afneemt. 

De jaarlijkse stroomafname van uw huishouden wordt weergegeven in kWh (kilowattuur). U geeft dit aan ons door bij uw aanvraag.

Uw jaarlijkse stroomproductie 

De jaarlijkse opwekking (stroomproductie) van zonnepanelen wordt ook weergegeven in kWh (kilowattuur). 

Op dit moment koopt u alle stroom nog in bij uw energieleverancier. Voor die stroom betaalt u een kWh-tarief, bijvoorbeeld €0,23 per kWh. 

Stel nu, uw jaarlijkse stroomverbruik is 4.000 kWh.
Dat kost op dit moment. 4.000 kWh x €0,23 = €920,- per jaar. 

U betaalt in dit geval ongeveer €76 per maand aan stroomkosten. 

Gaat u 4.000 kWh per jaar zelf opwekken met zonnepanelen? Door salderen wordt uw jaarlijkse stroomafname in wezen €0,-. Met zonnepanelen kunt u deze kosten besparen. Elk jaar weer.  

Terugverdienen vs rendement

Door de besparing van zonnepanelen verdient uw investering zich snel terug. Gemiddeld lukt dit binnen zeven jaar. Alle stroom die u zelf opwekt is namelijk gratis.

Zonnepanelen gaan minimaal 25 jaar mee. Zonnepanelen leveren dus vele malen meer besparing op dan dat ze kosten. Uw eigen zonnestroom is namelijk gratis. Zo beschermt u zich nu en in de toekomst tegen hoge energieprijzen.

ZelfOpwekken.nl: Gegarandeerd goed!

Gratis uw voorstel aanvragen!

Klaar binnen 60 seconden