kennisbank zonnepanelen

Factoren die de opbrengst van zonnepanelen beïnvloeden. 

Geschreven door Jildert SchatNov 1, 2020 · Leesduur 5 min

Bij een investering in zonnepanelen gaat het vaak om een flink bedrag. Daarom is het logisch dat u wilt weten wat de zonnepanelen gaan opleveren. Op deze pagina leest u meer over de factoren, die uw opbrengst beïnvloeden.

Factoren die de stroomproductie van de zonnepanelen bepalen

Als u hier onze dakcheck doet, brengen wij de geschikte ruimte van uw dak in kaart. Daarna bepalen onze experts hoeveel zonnepanelen bij u op het dak passen. Daaruit volgt dan de jaarlijkse stroomopbrengst in Kilowattuur (kWh), die u kunt verwachten. Wij berekenen de stroomopbrengst aan de hand van:

 • Aantal zonnepanelen. 
 • Wp-vermogen van de zonnepanelen.
 • Kwaliteit van de zonnepanelen.
 • Oriëntatie en de hellingshoek.
 • Gemiddelde zonnestraling op uw locatie (bron: KNMI).
 • Eventueel schaduwwerking.

De zonnestraling varieert per locatie

De dagwaardes van de zonnestraling worden al decennialang voor heel Nederland bijgehouden door het KNMI. Op basis van deze gemiddelde gegevens is het mogelijk te bepalen wat zonnepanelen jaarlijks opwekken. 

 • Hoeveel zon valt er jaarlijks op uw locatie? 
 • Wij rekenen met een factor (%) zonnestraling. 
 • Deze gemiddelde zonnestraling-gegevens komen van het KNMI. 

Factoren die de financiële opbrengst van zonnepanelen bepalen

Hoeveel stroom de zonnepanelen gaan opleveren verschilt per dak. De opbrengst in kWh is nauwkeurig te berekenen. Voor de financiële opbrengst over 25 jaar spelen een aantal andere factoren mee. 

Hoogwaardige kwaliteit is de meest betrouwbare garantie voor een hoog rendement - 25 jaar lang. 

Als u weet hoeveel kWh de zonnepanelen jaarlijks zullen produceren, kunt u bepalen wat uw jaarlijkse besparing in Euro's wordt. 

De volgende zaken zijn verder ook van belang:

Uw huidige stroomverbruik, zonder zonnepanelen koopt u al uw stroom in bij uw energieleverancier tegen een vaste prijs per kWh. 

Uw stroomprijs, het bedrag dat u aan uw energieleverancier betaalt voor 1 kWh. Wij rekenen met een gemiddelde stroomprijs van 24 cent per kWh (prijspeil 2021). Uw stroomprijs kan afwijken. De prijs per kWh bestaat uit meerdere componenten.

 • De kale stroomprijs (ongeveer 7,1 cent) 
 • Energiebelasting en ODE (ongeveer 15 cent) 
 • Over bovenstaande kosten betaalt u tenslotte 21% btw. 
 • Daarnaast betaalt u vaste netbeheer- en transportkosten. 

Uw toekomstige stroomverbruik, het aantal kWh's stroom dat u jaarlijks zult gaan verbruiken. Als u bijvoorbeeld elektrisch wilt gaan rijden, koken of minder gas wilt gaan gebruiken, dan zal uw stroomverbruik toenemen.

Uw toekomstige directe zonnestroom verbruik, het aantal kWh's stroom dat u jaarlijks opwekt en direct verbruikt in huis.

Salderingsregeling, met salderen gebruikt u de formule: aantal kWh per jaar dat u opwekt x stroomprijs die u betaalt per kWh. 

Onze zonnepanelen hebben een economische levensduur van minimaal 25 jaar. Niemand kan zo ver in de toekomst kijken, dus doet iedereen bij een berekening over 25 jaar een aantal aannames. 

Als de energieprijzen stijgen, zult u uw investering sneller terugverdienen dan wij u voorrekenen. Wij rekenen extra conservatief in ons voorstel. Hoe hoger de werkelijke kWh-prijs wordt, hoe groter uw besparing.   

In dit artikel leest u meer over het rendement gezien over 25 jaar.

Gerelateerde vragen

Wat is een Wattpiek (Wp) stroom?
+
-
Wat is een kWh stroom?
+
-
Hoeveel kWh stroom gebruiken mijn apparaten?
+
-

Terugverdientijd van zonnepanelen berekenen

10 zonnepanelen hebben het 'nominaal' vermogen van 10 x 340 Wp = 3.400 Wp. 

Voor een schuin dak op het zuiden rekenen we het vermogen ook om naar kWh-opwekking (per jaar). Dit doen wij met een factor 90%. Dit ziet er zo uit: 340 Wp x 0,9 = 306 kWh per zonnepaneel per jaar. 

Met dit systeem van 10 zonnepanelen wekt u jaarlijks 3.060 kWh op. Indien de oriëntatie van het dak afwijkt, wordt er gerekend met een aangepaste factor. Dit heet de irradiatie of de instralingsfactor. Dit hangt samen met uw locatie, de oriëntatie en de hellingshoek. Dit percentage specificeren wij altijd in uw offerte.

Op basis van bovenstaande factoren worden de verwachte stroomopbrengst (kWh) per jaar en de terugverdientijd berekend. We proberen altijd de meest ideale situatie te creëren voor uw stroomverbruik. Wij adviseren u voor een optimaal rendement 25 jaar lang. Dit vatten we samen als een pakket in een maatwerk voorstel.

Factoren die invloed hebben op het financiële rendement van zonnepanelen

Uw jaarlijkse stroomverbruik, het geïnstalleerde vermogen en de plaatsing van het systeem bepalen hoeveel u maximaal per jaar kunt besparen. Het financiële rendement van zonnepanelen is verder afhankelijk van diverse factoren. 

Hoeveel de zonnepanelen in 25 jaar opleveren verschilt per woning. Natuurlijk speelt de kwaliteit en de aanschafprijs hierbij een rol. Daarom berekenen wij alles netjes van tevoren uit. De opbrengst-berekening werken we in detail uit in een maatwerk voorstel. Dit wordt persoonlijk met u besproken door onze adviseurs. Dan weet u precies wat u kunt verwachten. Dat is wel zo helder. 

De regering heeft aangekondigd dat de salderingsregeling wordt vervangen met een terugleververgoeding. Hier leest u daar meer over.

Batterij-opslag is anno 2021 nog duur. Dit wordt de komende jaren steeds goedkoper en daarom interessanter. Hier leest u daar meer over.

Salderen – of de nieuwe terugleversubsidie

Hoe kan het eigenlijk dat zonnepanelen zoveel opleveren? Dat zit zo: de kosten geeft u maar één keer uit. De besparing op uw stroomrekening keert elk jaar terug. Elke kilowattuur (kWh) die u zelf opwekt met de zon is gratis. U hoeft die stroom niet meer te kopen van het energiebedrijf. 

De stroom die u niet meteen verbruikt, levert u terug aan het elektriciteitsnet. Tot 2030 krijgt u daar – dankzij de salderingsregeling – een 100% vergoeding voor terug van uw energieleverancier. 

Tot 2023 zijn alle energiebedrijven wettelijk verplicht om u net zoveel geld voor de stroom te geven als u betaalt voor de stroom die u afneemt. In beide gevallen is dat nu gemiddeld 24 cent per kWh (prijspeil 2021). 

De regering heeft aangekondigd dat er een wetswijziging komt voor de salderingsregeling. Van 2023-2030 wordt de salderingsregeling stapsgewijs afgebouwd en stapsgewijs vervangen door een vaste teruglever-vergoeding per kWh. Hoeveel deze vergoeding wordt staat nog niet vast. Niemand weet dus nog zeker hoe de situatie na 2023 exact wordt. 

Meer kennisbank onderwerpen

Gratis uw voorstel aanvragen!

Klaar binnen 60 seconden