kennisbank zonnepanelen

Zonnepanelen aansluiten

Geschreven door Jildert Schat16 maart 2021 · Leesduur 4 min

Tijdens de installatie van de zonnepanelen op het dak, worden binnen diverse werkzaamheden verricht. De elektriciën hangt de omvormer op en sluit de bekabeling van het systeem veilig aan op uw meterkast. 

Plek omvormer en de meterkast

De omvormer wordt altijd met een vrije groep verbonden met uw meterkast. Hoe gaat dit eigenlijk in zijn werk? 

Van de zonnepanelen loopt een kabel naar de omvormer. De omvormer moet op een goed geventileerde plaats hangen, zodat hij zijn warmte goed kwijt kan. 

De omvormer presteert niet goed als hij te heet wordt. Een kleine afgesloten meterkast is daarom bijna nooit de ideale plek. Meestal hangen we de omvormer op zolder naast de CV-installatie of bij de wasmachine.

ZelfOpwekken.nl zorgt dat elk systeem wordt geaard en dat de aardedraad wordt aangesloten op de omvormer. De omvormer wordt verbonden met de aarde of aardpen in de meterkast.

Aansluiten op vrije groep verplicht

Gebruik van een vrije groep voor zonnepanelen is wettelijk verplicht. Een vrije groep betekent dat er geen andere 'verbruikers' mogen zitten tussen de omvormer en de meterkast. Bij ZelfOpwekken.nl is het plaatsen van een nieuwe vrije groep of het plaatsen van een ZPO altijd standaard inbegrepen. Wij plaatsen altijd een installatie-automaat inclusief extra aardlek, dat is extra veilig.

In dit artikel leest u hoe wij zonnepanelen aansluiten op de meterkast.

Spanningsvrij werken verplicht

Als uw meterkast een hoofdschakelaar heeft, wordt hiermee tijdens de installatie de stroom verbroken. De spanning is dan tijdelijk van de meterkast af gehaald en de zonnepanelen worden netjes geïnstalleerd. 

Heeft uw meterkast geen hoofdschakelaar, dan moeten onze monteurs tijdens de installatie het zegel verbreken. Hier zijn zij wettelijk toe verplicht. Deze zegel moet u, nadat de installatie is afgerond, laten terugplaatsen door de netbeheerder. Hieraan zijn kosten verbonden, ongeveer €70,00.

Serieschakeling zonnepanelen

Een serieel geschakeld systeem noemen we ook wel een string systeem. De zonnepanelen worden in serie aangesloten op een string-omvormer. De plussen worden op de minnen aangesloten en de stroom loopt in één circuit rond. 

De omvormer wordt gekoppeld aan uw internet router voor de online monitoring.

 • Binnen wordt 1 string-omvormer geplaatst. 
 • Eenvoud in montage en onderhoud. 
 • Hoge efficiëntie.
 • Robuust ontwerp. 
 • Lage aanschafprijs.
 • De panelen worden in één of meerdere strings aangesloten.  

Parallelschakeling zonnepanelen

Met micro-omvormers worden de zonnepanelen parallel geschakeld naast elkaar aangesloten: de plussen worden op de plussen aangesloten en de minnen op de minnen. Er is één verzamelkabel waar 230 Volt op staat. De verzamelkabel wordt direct aangesloten op de vrije groep in de meterkast. De omvormers worden gekoppeld aan een klein kastje voor de online monitoring.

 • Ieder paneel kan zijn vermogen direct kwijt. 
 • Er hangt geen grote, centrale omvormer in huis. 
 • Schaduw heeft geen invloed op de rest van het systeem.
 • Alle panelen zullen maximaal stroom leveren. 
 • Er hangt slechts een klein kastje voor de online monitoring in de meterkast. 

Overzicht verschil micro en string

Is het dak zonnig gedurende de dag, kies dan voor een systeem met string-omvormer. Mocht er sprake zijn van te veel schaduwvorming, bijvoorbeeld door bomen, kies dan voor een systeem met micro-omvormers. Ook als de zonnepanelen verdeeld zijn over meer dan 2 dakoppervlakken of als het systeem niet groter is dan 6 zonnepanelen kiest u vaker voor micro-omvormers.

Voordelen String (Serie) Micro (Parallel)
Prijs Laagst Hoogst
Opbrengst Hoog bij zon Hoogst bij schaduw
Meerdere dakvlakken Ja Ja
Vervangen/onderhoud Snel Moeilijk
Schaduw management Ja, per string Ja, per paneel
Componenten en stekkers Weinig Heel veel
Kwetsbaarheid Lager Hoger

Het zonnepanelen systeem opstarten

Als alles goed is aangesloten gaat de knop om. Wanneer er genoeg zon op het zonnepanelen systeem valt, start het systeem automatisch op. Naast de spanning van de zonnepanelen 'voelt' de omvormer ook de netspanning. Zo bepaalt de omvormer of het veilig is om de stroomproductie te starten.

Stroomgebruik apparaten in huis

Nadat het systeem is aangesloten op uw meterkast, verdeelt de meterkast de stroom automatisch over de apparaten thuis. Wat overblijft wordt geregistreerd en teruggeleverd aan het net. Een gemiddeld huishouden gebruikt echter rond de 35% van de geproduceerde zonnestroom direct. Deze zonnestroom is 100% duurzaam en wordt niet eens geregistreerd door uw meter. Dit noemen we het zogenaamde 'directe gebruik'. Ongeveer 65% van de opgewekte stroom wordt overdag aan het elektriciteitsnet teruggeleverd. 

Gratis uw voorstel aanvragen!

Klaar binnen 60 seconden