kennisbank zonnepanelen

Zonnepanelen monteren op platte daken

Geschreven door Jildert Schat8 januari 2021 · Leesduur 4 min

Wat is er belangrijk als u zonnepanelen wilt plaatsen op een plat dak? In dit artikel vertelt ZelfOpwekken.nl u meer over de het installeren van zonnepanelen op platte daken.

Zonnepanelen installeren op een plat dak

Voor het plaatsen van de zonnepanelen worden platdak montageframes gebruikt. Deze aluminium montageframes zorgen dat alle zonnepanelen in de juiste hoek worden geplaatst. De frames worden onderling stevig met elkaar verbonden. 

Bij een Zuid-opstelling houden wij een halve meter tussenafstand aan tussen de rijen zonnepanelen. Dit is van belang om schaduwval van de rijen zonnepanelen onderling te voorkomen. 

Landscape positie platdak montage

Hoe minder hoog uw zonnepanelen uitsteken, hoe dichter de rijen zonnepanelen op elkaar kunnen staan. Daarom monteren wij zonnepanelen op platte daken voornamelijk in landscape positie met een flauwe hoek. Zo beperken we naast de invloed van schaduw ook de invloed van wind. En minder windwerking betekent dat we minder ballast hoeven toe te voegen.

Bij Oost-West opstellingen plaatsen wij zonnepanelen in een landscape positie, maar dan tegen elkaar aan. Dit voorkomt ook de windwerking en er valt geheel geen schaduw meer van de ene rij op de andere rij. Daardoor kunt u meer zonnepanelen plaatsen, hetgeen vaak goed is voor uw rendement.

Hellingshoek zonnepanelen op plat dak

De theoretische ideale hellingshoek pal op het zuiden is 35 graden. Voor de volgende rij zonnepanelen heeft u dan echter veel tussenruimte nodig. In de praktijk beperken wij schaduw tussen de rijen door de zonnepanelen op een plat dak onder een flauwe montagehoek van 10 graden te plaatsen. Door een kleinere hoek toe te passen, kunt u vaak 1 of 2 rijen extra kwijt. Dit is altijd gunstiger voor uw rendement dan de 35 graden aanhouden.

Naarmate we de zonnepanelen meer richting het oosten of het westen draaien, levert een kleinere montagehoek zelfs meer rendement. De zonnepanelen krijgen op deze manier meer zon-uren en leveren dus meer op. Ook bij een Oost-West opstelling is een kleine montagehoek nodig. 

ZelfOpwekken beperkt daarom de montagehoek standaard tot 10 graden. Hiermee zorgen wij dat u maximaal zonnepanelen kwijt kunt en dus maximaal opwekt. 

Hier leest u waar we bij zonnepanelen op platte daken rekening mee houden.

Ballast toevoegen (stoeptegels)

Nadat de zonnepanelen frames zijn geplaatst worden de ballastdragers en de ballast toegevoegd. Dit zijn meestal stoepranden of stoeptegels. Hoeveel ballast we moeten toevoegen hangt onder meer af van de wijze van plaatsing van het systeem, de windregio waarin het dak zich bevindt, de hoogte van het dak en de bebouwing/begroeiing van de directe omgeving. In een bos kan wind veel minder aanwaaien dan bijvoorbeeld op een open vlakte of aan een meer. Wij bepalen bij de werkvoorbereiding van tevoren hoeveel ballast er wettelijk moet worden toegevoegd. Nadat de juiste hoeveelheid ballast is toegevoegd, plaatsen we de zonnepanelen op de frames. De kabels van de zonnepanelen worden onderling verbonden en de montageframes dichten we af met windplaten. De AC-kabel wordt daarna netjes naar binnen gevoerd naar de omvormer. 

Kabelroute en dakdoorvoer plat dak

Van het dak loopt de AC-kabel van de zonnepanelen eerst naar de omvormer. Bij micro-omvormers gaat de kabel vanaf het dak direct naar de meterkast. In beide gevallen kan binnendoor worden geïnstalleerd (via een dakdoorvoer) of buitenom  worden geïnstalleerd (over de gevel en dan naar binnen). 

Kabelroute binnendoor
Is er op uw dak een dakdoorvoer beschikbaar? Dit is een bestaand kanaal zonder ventilator of bewegende onderdelen, die naar de plek van de omvormer of groepenkast leidt. Dan gebruiken we de bestaande dakdoorvoer om de kabel naar binnen te voeren. Dit is standaard bij de montagekosten inbegrepen. Als u het wenst, kunt u hiervoor zelf ook eerst een nieuwe dakdoorvoer laten aanbrengen. Dit laat u altijd doen voordat de installatie plaatsvindt.

Kabelroute buitenom
Een andere optie is om de kabel netjes weggewerkt in een PVC-leiding over de muur te laten lopen. Onze installateurs voeren de kabel dan over de dakrand en voeren de kabel op het gewenste punt naar binnen, ter hoogte van de omvormer of de meterkast. Ook de kabel buitenom installeren is bij Zelfopwekken.nl bij de montage inbegrepen! Bij veel woningen en garages is dit de beste oplossing.

Voor en/of tijdens de installatie kijken onze adviseurs met u mee. U geeft uw voorkeur aan en wij overleggen met u wat in uw geval de beste optie is.  

Oost-West opstelling op plat dak plaatsen

Bij steeds meer platte daken wordt gekozen voor een Oost-West opstelling. De rijen worden in een zadelformatie geplaatst met de achterkanten tegen elkaar. De helft van de zonnepanelen staat richting het oosten en de andere helft richting het westen. Hier houden we bij de selectie van de omvormer uiteraard rekening mee.

Omdat er geen schaduwwerking tussen de rijen is, kunt u meer zonnepanelen kwijt. Als bijkomend voordeel is er ook minder windwerking én vindt de stroomproductie meer verspreid over de dag plaats dan bij een Zuid-opstelling.

Lees hier meer over omvormers voor meerdere dakvlakken

Zuid-opstelling op plat dak plaatsen

Om de beschikbare ruimte op het dak optimaal te benutten, plaatsen we de rijen georiënteerd aan de looprichting van de dakranden. Een Zuid-oriëntatie levert theoretisch per zonnepaneel de optimale opbrengst. Toch is het niet altijd beter. Hoe kan dat?

Zonnepanelen worden bij een Zuid-opstelling in rijen achter elkaar geplaatst. Omdat de zonnepanelen onder een hoek worden geplaatst richting het zuiden, werpt elke rij een schaduw naar achter (noordzijde). We moeten daarom altijd tussenruimte aanhouden tot de volgende rij. Dit beperkt de beschikbare ruimte. Hoe lager de hellingshoek, hoe minder hoog de zonnepanelen uitsteken en hoe korter deze tussenruimte kan zijn. Oftewel, hoe meer zonnepanelen u kwijt kunt. Gelukkig is de ruimte bij veel platte daken geen probleem. Als de ruimte zeer beperkt is, adviseren wij waar mogelijk een Oost-West opstelling.

Lees hier meer over zonnepanelen op plat dak

Gratis uw voorstel aanvragen!

Klaar binnen 60 seconden