kennisbank zonnepanelen

Zonnepanelen opbrengst

Geschreven door Jildert SchatOktober 3, 2020 · Leesduur 5 min

Als u wilt investeren in zonnepanelen gaat het vaak om een flink bedrag. Daarom is het logisch dat u meer wilt weten over de zonnepanelen die u kiest en wat deze gaan opleveren. In dit artikel leest hoe we de opbrengst van zonnepanelen bepalen. 

Zo verlagen zonnepanelen uw stroomrekening

Met zonnepanelen wekt u voortaan zelf stroom op. U koopt hierdoor minder stroom in bij uw energieleverancier. Wekt u overdag meer stroom op dan u direct verbruikt, dan levert u stroom terug aan het net. U krijgt voor elke kWh stroom die u teruglevert een vergoeding. Hiertoe is uw energieleverancier verplicht.

U krijgt op dit moment dezelfde kWh-prijs als u betaalt voor de afname van stroom (salderen). De salderingsregeling geldt tot maximaal uw verbruik - dus tot 0.

 • Salderen betekent maximaal winst voor elke kWh, tot de 0.
 • Hoe meer Wattpiek u installeert, hoe meer stroom (kWh) u opwekt. 
 • Voor salderen geldt uw jaarlijkse stroomverbruik als maximum.
 • Als salderen wordt afgebouwd, komt daar langzaam een vaste teruglever-vergoeding voor terug. Dit is heel interessant, vooral als u een groot dak heeft. U kunt dan namelijk wel 'door de nul heen' terugleveren.

Jaarlijkse stroomproductie zonnepanelen

Wij leveren zonnepanelen van 375 Wattpiek. Om te begrijpen hoeveel stroom de zonnepanelen zullen produceren, is het belangrijk twee verschillende termen goed te onderscheiden. 

1. Het vermogen van zonnepanelen wordt aangeduid als Wattpiek (Wp). 

 • Wattpiek (Wp) geeft de kracht van elk zonnepaneel aan. 
 • Hoe hoger het Wp, hoe efficiënter het paneel zonlicht omzet in stroom.
 • Hoe meer Wp vermogen u in totaal installeert, hoe meer stroom in kWh.

2. Stroomopbrengst wordt aangeduid in kilowattuur (kWh).

 • Zowel stroomopbrengst als stroomverbruik worden in kWh gemeten.  
 • Hoeveel kWh u jaarlijks verbruikt staat op uw energie jaarrekening. 
 • U betaalt nu een prijs per kWh aan uw energie-leverancier. 

Formule jaarlijkse besparing zonnepanelen

Op uw elektriciteitsnota staat vermeld hoeveel kWh stroom u elk jaar verbruikt. Hier staat ook de stroomprijs, die u betaalt per kWh. De prijs verschilt per contract en per energieleverancier. Gemiddeld is dit €0,225 per kWh (prijspeil 2021). 

Formule besparing = jaarlijkse kWh-opbrengst x stroomprijs per kW.   

Als u de jaarlijkse kWh-opbrengst van uw zonnepanelen maal de stroomprijs per kWh neemt, weet u de opbrengst van uw systeem in Euro's.
Met 2.900 kWh opbrengst x €0,225 bespaart u €652,- per jaar. 

Wattpiek vs afmeting zonnepaneel

Vroeger hadden alle zonnepanelen nagenoeg dezelfde afmeting (165 cm x 100 cm). Om de kwaliteit van verschillende zonnepanelen te vergelijken keek u naar Wattpiek. Tegenwoordig is het ook belang dat de zonnepanelen, waarvan u het Wp vergelijkt, dezelfde afmetingen hebben. Hoe zit dat?

Als een paneel een stuk groter is, heeft het meer m2 oppervlakte dat wordt bedekt met zonnecellen. Soms zegt Wattpiek meer over de afmeting dan over de kwaliteit. 

Het gaat altijd om het totale vermogen dat u installeert. Als het aantal m2 ruimte op het dak beperkt is, kan het voordeliger zijn om meer kleinere zonnepanelen (meer m2) met een iets lager Wp vermogen te plaatsen.

Hoeveel opbrengst met zonnepanelen kunt u verwachten?

Het gaat hierbij om de stroom die u jaarlijks zult opwekken. De jaarlijkse kWh-opbrengst van uw zonnepanelen berekenen wij specifiek voor uw dak en locatie. Wij werken alle details uit in een voorstel. De opbrengst berekenen wij op basis van:

 • Aantal zonnepanelen (dat mogelijk is). 
 • Het 'nominale' vermogen: het totale Wp van alle zonnepanelen opgeteld.
 • Dakoriëntatie en de hellingshoek.
 • Gemiddelde zonnestraling op uw locatie (bron: KNMI).
 • Eventueel schaduwwerking.

Terugverdientijd van zonnepanelen berekenen

Stel, u wekt met zonnepanelen straks 3.060 kWh op per jaar. Hiervoor betaalt u bij uw energieleverancier op dit moment 3.060 x 0,23 = €703.

Als het systeem €4.200 kost, heeft u alles terugverdiend in 4200/703 = 5.9 jaar.

ZelfOpwekken kijkt verder en probeert altijd de meest ideale situatie te creëren voor uw stroomverbruik. Wij vatten onze bevindingen samen in een uitgewerkt voorstel met een compleet aanbod. Doe de dakcheck en wij adviseren u vrijblijvend voor een optimaal rendement 25 jaar lang.

Meer lezen over de terugverdientijd van zonnepanelen. 

De opbrengst berekenen over 25 jaar.

Met zonnepanelen kunt u uw jaarlijkse stroomkosten flink reduceren. Uw investering verdient zich vaak al terug in 5 tot 6 jaar tijd. Zonnepanelen gaan echter 25 jaar mee. Over zo'n lange periode komt het verschil in kwaliteit om de hoek kijken. Als u uw gasverbruik gaat reduceren, is het aannemelijk dat uw stroomverbruik stijgt. Daarom loont het ook alvast na te denken over de hoeveelheid stroom die u maximaal kunt en wilt gaan opwekken. 

ZelfOpwekken.nl berekent in uw voorstel de prestaties uit voor 25 jaren. Wij zijn behoudend en conservatief in onze berekeningen.

Wat de energieprijzen de komende 10-20 jaren zullen doen, dat weet niemand. Wij rekenen daarom expliciet niet met een stijgende stroomprijs. Dan valt het altijd mee, nooit tegen. Eén ding is echter zeker: hoe hoger de stroomprijs wordt, hoe meer financiële winst uw zonnepanelen opleveren. 

Hoe bepalen wij hoeveel kWh u gaat opwekken?

De dagwaardes van de zonnestraling worden al decennialang voor Nederland bijgehouden door het KNMI. Op basis van deze gemiddelde gegevens kunnen wij voor elke locatie nauwkeurig inschatten wat elk systeem jaarlijks zal opwekken. Zo kunnen we de minimale opbrengst voor een zeer lange periode berekenen. 

 • Het nominale Wp-vermogen van alle zonnepanelen.
 • De oriëntatie en de hellingshoek van de zonnepanelen. 
 • Hoeveel zonnestraling er jaarlijks valt op uw locatie. 
 • Wij rekenen met de gemiddelde zonnestraling-gegevens van het KNMI.
 • Schaduw: wij berekenen opbrengstverliezen met een schaduw-factor.
 • Schaduwvorming: waar mogelijk vermijden we dit. 

Met de gegevens van het KNMI kunnen we ook achteraf uitrekenen hoeveel elektriciteit een zonnepaneel op een gegeven locatie zou moeten produceren. Met onze monitoring kunnen wij op afstand detecteren of een systeem naar verwachting rendeert.

Rendementsverlies over 25 jaar.

Het vermogen van uw zonnepanelen neemt elk jaar een klein beetje af. Dat is normaal. Zonnepanelen worden maximaal blootgesteld aan direct zonlicht. Deze jaarlijkse afname in kracht is vastgesteld en dit noemt met de 'degradatie factor' van het zonnepaneel. Hoe lager deze factor, hoe beter de kwaliteit. Hoe minder degradatie, hoe langer uw rendement hoog blijft.

Voorbeeld: onze Q CELLS zonnepanelen zijn bij aanvang 375 Wp. Met een maximale degradatie van 0,35% per jaar stelt de vermogensgarantie dat elk zonnepaneel na 25 jaar nog 86% van zijn originele vermogen bezit. U neemt: 375 x 0,86 = 322.5.

In jaar 26 hebben onze zonnepanelen dus nog 322 Wattpiek vermogen per stuk!

De jaarlijkse degradatie wordt door de fabrikant als percentage vermeld in de productspecificaties. Vraag hier altijd naar als u offertes vergelijkt!

Meer over de kwaliteit van onze zonnepanelen.

Factoren die invloed hebben op het financiële rendement van zonnepanelen

Uw jaarlijkse stroomverbruik, het geïnstalleerde vermogen en de plaatsing van het systeem bepalen hoeveel u maximaal per jaar kunt besparen. Het financiële rendement van zonnepanelen is verder afhankelijk van diverse factoren. 

Hoe hoger uw kWh-prijs is, hoe groter uw besparing wordt. Wij rekenen met gemiddeld 22,5 cent per kWh (prijspijl 2021). Inflatie en fictieve prijsstijgingen laten wij achterwege. We kunnen immers niet in de toekomst kijken.

Goed om te weten: de prijs van één kWh bestaat uit meerdere componenten:

 • De kale stroomprijs (ongeveer 7,1 cent) 
 • Energiebelasting en ODE (ongeveer 15,3 cent) 
 • Daarnaast betaalt u vaste netbeheer- en transportkosten.

Salderen

Hoe kunnen zonnepanelen zoveel rendement opleveren? Dat zit zo: de aanschafkosten geeft u maar één keer uit. De besparing op uw stroomrekening keert elk jaar terug. Elke kilowattuur (kWh) die u zelf opwekt met de zon is immers gratis. U hoeft die stroom niet meer in te kopen van een energiebedrijf. 

De stroom die u niet meteen verbruikt, levert u overdag terug aan het elektriciteitsnet. Tot 2023 zijn alle energiebedrijven wettelijk verplicht om u net zoveel geld voor de teruggeleverde stroom te geven als u betaalt voor de stroom die u afneemt. Vanaf 2023 tot 2030 is er een gelijdelijke afbouwregeling aangekondigd. U kunt nu dus nog maximaal profiteren!

Daarover kunt u hier meer lezen.

Opbrengst zonnepanelen voor het milieu

Zonnepanelen besparen ook behoorlijk wat CO2-uitstoot. Grijze stroom van het net heeft 475 gram CO2-uitstoot per kWh. Zonnestroom is helemaal hernieuwbaar en schoon en geeft per kWh 0 gram CO2-uitstoot. Met een set van 10 zonnepanelen voorkomt u al 1.400 kg CO2 per jaar. Dat is meer reductie dan de jaarlijkse CO2-uitstoot die een gemiddeld huishouden voor stroom heeft!

Gerelateerde vragen

Gerelateerde onderwerpen

Doe de gratis dakcheck

Klaar binnen 60 seconden