zelfopwekken.nl

Aanvullende voorwaarden opbrengstgarantie

Actieve monitoringsdienst met opbrengstgarantie

Indien u ervoor kiest om gebruik te maken van onze dienst Actieve monitoring met Opbrengstgarantie gelden de volgende aanvullende voorwaarden:

Algemeen

 • Geldig voor klanten van ZelfOpwekken.nl; 
 • Alleen mogelijk in combinatie met Growatt of APS-omvormers.

Van de volgende storingen brengt ZelfOpwekken.nl u proactief op de hoogte:

 • Lagere opbrengst in kilowatturen dan geprognosticeerd;
 • Communicatieproblemen met de omvormer (internetverbinding); 
 • Storingen in de omvormer, waardoor de opbrengst volledig of grotendeels wegvalt.

Looptijd en facturatie

 • Duur van het contract is 12 maanden of 120 maanden, afhankelijk van uw gekozen periode; 
 • Facturatie geschiedt ineens (BTW op factuur van de aanschaf) of per jaar vooruit op basis van automatische incasso (BTW op jaarlijkse factuur); 
 • Annulering mogelijk binnen 14 dagen na totstandkoming; 
 • Opzegtermijn is 30 dagen voor einddatum; 
 • Minimaal 60 dagen voordat de overeengekomen contractperiode afloopt stuurt ZelfOpwekken.nl u de optie voor contractverlenging of contractbeëindiging;
 • Indien u het contract niet beëindigt, zal ZelfOpwekken.nl uw contractperiode verlengen met 12 maanden en wederom een opzegtermijn van 30 dagen hanteren voor de einddatum; 
 • Na contractbeëindiging worden administratiekosten in rekening gebracht indien u de dienst opnieuw wilt afsluiten; 
 • ZelfOpwekken.nl bepaalt op basis van een diagnose op afstand wanneer een servicemonteur ingepland dient te worden.
 • Als u geen Actieve monitoring met Opbrengstgarantie afsluit, brengt ZelfOpwekken.nl mogelijk kosten in rekening voor het oplossen van technische storingen die onder de productgarantie vallen. 
 • U dient in dat geval de storingen ook zelf te melden via contact@zelfopwekken.nl.

Voorwaarden voor de dienst

 • Er wordt middels Actieve Monitoring te allen tijde toegang en inzicht verleend aan in de prestatie van de zonnestroominstallatie; 
 • De opbrengstgarantie wordt uitsluitend gegeven over een periode van 12 aaneengesloten maanden; 
 • Er kunnen kosten in rekening gebracht worden voor het oplossen van storingen die voortkomen uit het niet juist werken van apparatuur, anders dan die door ons geleverd zijn. Dit betekent dat er geen andere partijen aan de door ons geplaatste installatie mogen sleutelen; 
 • Indien de totale kilowattuur opbrengst binnen de norm is, wordt een eventueel achterblijvende opbrengst niet automatisch door ons opgemerkt. Pas als de totale opbrengst meer dan 10% achterblijft, kunnen wij proactief een storingsanalyse uitvoeren. Het systeem dient hierbij minimaal één kalendermaand actief te zijn; 
 • De opbrengstgarantie vervalt indien een lagere opbrengst te wijten is aan oorzaken buiten de zonnestroominstallatie om. Een voorbeeld hiervan is de bouw van een hoger gelegen gebouw in de directe omgeving, een dakkapel van de buren, of een groeiende boom; 
 • Om onze dienstverlening aan te kunnen bieden, is een correct werkende internetverbinding met uw omvormer noodzakelijk. Bij de oplevering van uw systeem is er een correct werkende internetverbinding naar ons systeem geïnstalleerd. Wanneer wij de verbinding met uw omvormer verliezen, nemen we contact met u op; 
 • Nadat wij uw reactie op deze melding hebben ontvangen, kunnen wij de benodigde service verlenen. Zonder reactie binnen 6 weken van uw zijde vervalt deze overeenkomst en de bijbehorende dienstverlening. Wij verzoeken u om er zorg voor te dragen dat wij te allen tijde in het bezit zijn van uw correcte contactgegevens. 
 • Binnen een periode van 10 jaar van onze Actieve monitoring met Opbrengstgarantie komen wij maximaal één keer langs om uw internetverbinding met de omvormer te herstellen. 
 • Alle werkzaamheden die geen betrekking hebben op een storing aan de installatie vallen niet onder onze Actieve monitoring met Opbrengstgarantie en dienen separaat verrekend te worden. Een voorbeeld hiervan is de reiniging van uw zonnepanelen. 
 • Alle onderdelen die niet onder de fabrieksgarantie vervangen kunnen worden, worden separaat verrekend.